Elektrické zásuvky a certifikace

Elektrolišty a prodlužovací přívody jsou dodávany v provedení se zásuvkami typu E pro Českou republiku nebo typu F používanými například v Německu. Elektrické výrobky POLAK splňují příslušné normy bezpečnosti - certifikace.

Certifikace výrobků

Certifikace CE vychází z bezpečnostní směrnice EU a prokazuje, že výrobek prošel určitými testy a že může být legálně prodáván kdekoli v EU a Evropském hospodářském prostoru.

Testováním elektromagnetické kompatibility (EMC) se hodnotí úroveň elektromagnetických emisí vytvářených zařízením. Zkouška určí potenciál zařízení ovlivňovat jiná zařízení v okolí, stejně jako možnost, že bude samo ovlivněno jejich elektromagnetickými emisemi.

 

Potřebujete poradit?