Historie firmy

Historický vývoj firmy PETR POLÁK (POLAK CZ s.r.o.)

1991 Konstrukční a vzduchotechnické prvky mobilních odsávacích zařízení
Díly pro odsávací zařízení, drobné zemědělské stroje vlastní konstrukce, výstavba historicky prvních výrobních prostor, budova čp 334 1992
1993 Díly pro odsávacích zařízení, přístavba objektu čp 334
Díly pro odsávacích zařízení, dílenský nábytek, ZAHÁJENÍ VÝVOJE A VÝROBY DÍLENSKÉHO NÁBYTKU 1994
1995 Konstrukční a vzduchotechnické prvky mobilních odsávacích zařízení, dílenský nábytek
Díly pro odsávací zařízení, dílenský nábytek, druhá přístavba objektu čp 334 1996
1997 Díly pro odsávací zařízení, dílenský nábytek, pozastavení provozu v důsledku poškození povodněmi
Díly pro odsávací zařízení, dílenský nábytek 1998
1999 Díly pro odsávací zařízení, dílenský nábytek, montované haly pronájem výrobních prostor Kovárna, vznik divize Haly
Díly pro odsávací zařízení, dílenský nábytek, montované haly 2000
2001 Díly pro odsávací zařízení, dílenský nábytek, montované haly, rekonstrukce objektu Kovárna, pronájem a rekonstrukce bývalého zemědělského objektu na práškovou lakovnu.
Díly pro odsávací zařízení, dílenský nábytek, montované haly 2002
2003 Díly pro odsávací zařízení, dílenský nábytek, montované haly, zahájení výstavby nového závodu na výrobu dílenského nábytku.
Dílenský nábytek, lehké montované haly, 1.května zahájení provozu v novém závodě pro výrobu dílenského nábytku čp 348 2004
2005 Dílenský nábytek, lehké montované haly, přístavba lakovny a expedice divize NABYTEK.
Dílenský nábytek, lehké montované haly. 2006
2007 Vznik společnosti POLAK CZ s.r.o.
dílenský nábytek, lehké montované haly, rekonstrukce jídelny divize nábytek
Dílenský nábytek, lehké montované haly, přístavba CNC centra a výroby divize NÁBYTEK 2008
2008 výstavba nového závodu divize HALY přístavba kancelářských prostor a modernizace správního střediska
Vznik vývojového centra 2009
2011 Dílenský nábytek, lehké montované haly, přístavby haly pro automatizaci výroby divize NABYTEK
Dílenský nábytek, lehké montované haly, výstavba teplovodu odpadního tepla z bioplynové elektrárny Farmy Opatov a připojení k systému vytápění objektu divize NABYTEK. Zahájení automatizace výroby. 2011
2013 Dílenský nábytek, lehké montované haly, Automatizování výroby, spuštění technologií Trumpf, FinnPower, robotizované svařovací linky.
Rozšíření závodu divize Haly. 2014
2015 Pokračování v automatizaci výroby dílenského nábytku.
Rekonstrukce historické budovy na administrativní centrum divize haly, provoz truhlárny, obrobny hliníku a výroby elektrotechniky, ubytovací zařízení 2016
2017

Rozšíření závodu divize NÁBYTEK, instalace automatického skladu Stopa, automatizované technologie Trumpf

Zřízení robotického pracoviště pro výrobu zásuvek, vydání katalogu Dílenský nábytek 2018/1.

2018

2019

Stavba nové haly Dětřichov pro rozšíření výroby a sklad hutního materiálu.