Inovace 2010

V rámci projektu INOVACE 2010 jsme v průběhu srpna 2010 aplikovali do některých našich výrobků nová vylepšení a technické novinky.  

Inovace systémové zásuvky

Z důvodu zvýšení komfortu uživatele při manipulaci se zásuvkou došlo ke zvětšení a zpevnění madla zásuvky, vysunutí a zasunutí (i těžce naložené) zásuvky je tak teď mnohem pohodlnější než dříve.

Změna konstrukce madla umožnila současně i změnu konstrukce tzv. „pojistky proti samovolnému vysunutí zásuvky“, nové madlo umožňuje velmi snadnou instalaci pojistky do zásuvky kdykoliv, tedy i například po dodání výrobku zákazníkovi. Není tedy nutné pojistky zásuvek objednávat současně s výrobkem, pojistky si může uživatel do zásuvek zabudovat sám, v průběhu používání výrobku. Současně, pokud se pojistky po nějakém čase opotřebují, jejich výměna je velice jednoduchá a zabere uživateli max. pár minut.

Dna zásuvek a podélné plechové děliče byly ve standardním provedení rozšířeny o tzv. „ fixační otvory dělení“, které umožní přinýtovat podélné dělení ke dnu zásuvky. Tato úprava zamezí například „přetékání“ drobného materiálu mezi jednotlivými odděleními zásuvky, ke kterému v předešlém provedení mohlo docházet zejména u větších plně naložených zásuvek (mírné prohýbání dna zásuvky).
 

Inovace výsuvů zásuvek

Došlo ke změně zavěšení vedení výsuvů z původního šroubového zavěšení na tzv. „klip klap“ systém. Jednoduchým způsobem si tak může uživatel sám měnit pozici zásuvek, nebo doplňovat a měnit zásuvky dle svých potřeb. Nové provedení je k dispozici pro jednoduchý výsuv „E“ i pro teleskopický plnovýsuv „T“, a je aplikovatelný ve všech výrobcích, do kterých je možné instalovat systémové zásuvky.

Možnost teleskopického plnovýsuvu „T“ byla rozšířena i na zásuvky s výškou čela 75mm!!!

Inovace systému Blokace zásuvek s centrálním zamykáním

V novém provedení blokace proti vysunutí více zásuvek byla omezena hlučnost a zvýšena plynulost otáčení závory. Změnou konstrukce systému bylo rovněž dosaženo výrazně plynulejšího chodu zámku skříně při odemykání i zamykání. Náročné testy funkčnosti nového systému prokázaly rovněž významné snížení (takřka na 0%) počtu tzv. „překlopení závory“ - zablokování zásuvek / nefunkčnost zámku, ke kterému u předešlého provedení systému v ojedinělých případech docházelo.

Ostatní změny

V rámci inovace došlo také ke změně „vkládaných“ polic zásuvkových skříní a modulárních pracovních stolů. Nové police lépe využívají dispoziční prostor (odstraněna mezera mezi zadní částí police a zadní stěnou), povrchová úprava polic byla sjednocena s povrchovou úpravou polic pro nářaďové skříně (SK1,SK2 atd.) - všechny police pro všechny výrobky jsou proto standardně dodávány již s povrchovou úpravou POZINK. Původní háček pro zavěšování polic byl nahrazen novým typem háčku s vyšší pevností a lepší fixací ve stojinách. V případě, že budete požadovat pro jakýkoliv výrobek z naší produkce dodat police s povrchovou úpravou práškovým lakem, je nutné tento požadavek výslovně uvést do objednávky.

Jelikož stávající 10mm rozdíl výšek základních pracovních stolů KOMBI a modulárních pracovních stolů (PS1, PS2, PS3) generoval někdy komplikace při realizacích, zejména při kompletním vybavením provozů, byla základní výška obou typů stolů sjednocena na výšku 880mm. Nové provedení stolu PS lze tedy umístit hned vedle stolu KOMBI, bez dalších úprav. V případě, že bude uživatel požadovat dodat stůl z řady PS, který bude postaven vedle dříve vyrobeného stolu PS (výška 870mm), je nutné tuto skutečnost uvést v objednávce.

Inovacemi prochází i balení výrobků. Došlo například ke standardizaci obalů drobného a spojovacího materiálu, který je součástí výrobku/zakázky, do každé zásuvkové skříně je vkládán profesionálně zpracovaný Návod k použití. Dochází rovněž ke změně identifikace výrobku / zakázky na obalech a dalším drobným úpravám, směřujícím k vyšší efektivitě logistiky dodávek.