Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní a záruční podmínky vymezují pravidla, vztahy, osoby a pojmy aplikované a používané při provozování elektronického obchodu na webu www.nabytek-polak.cz, dále jen e-shop, určený k prodeji Dílenského nábytku, dále jen zboží, a jsou pro zúčastněné strany závazné.

2. Vymezení smluvních stran

2.1 Výrobce

Výrobcem je právnická osoba POLAK CZ s.r.o., 569 12 Opatov 348, IČO: 27505880, dále jen výrobce. Výrobce je současně majitelem a provozovatelem e-shopu, který je předmětem těchto obchodních a záručních podmínek, vyřizuje stížnosti a technické dotazy na provoz e-shopu.

2.2 Prodejce

Prodejcem je pro účely těchto podmínek fyzická nebo právnická osoba, která má s výrobcem uzavřenu smlouvu o prodeji zboží a je zařazena do seznamu Obchodních zástupců na www.nabytek-polak.cz. Pro účely objednávky (kupní smlouvy) uzavřené na e-shopu, je prodejce v postavení dodavatele, se všemi právy a povinnostmi z toho vyplývajícími. V případě, kdy prodejce není schopen z důvodů na jeho straně, nebo na straně výrobce, plnit závazky z uzavřené objednávky (kupní smlouvy), převezme odpovědnost za plnění výrobce.

2.3 Zákazník

Zákazníkem je pro účely těchto podmínek fyzická nebo právnická osoba - návštěvník webu www.nabytek-polak.cz, která vyplní a zašle prostřednictvím e-shopu prodejci dotaz nebo objednávku, nebo se na e-shopu zaregistruje.

3. Uzavření objednávky

Zákazník provede objednávku vložením zboží do nákupního košíku (volba „koupit“ na kartě zboží) v požadovaném počtu kusů, doplní ostatní náležitosti objednávky (barevnost RAL, způsob platby, způsob přepravy, fakturační a dodací adresu, poznámku), vybere ze seznamu prodejců prodejce, kterému objednávku určí k vyřízení a odešle objednávku volbou „odeslat“. V případě, že objednávka nemá požadované náležitosti, systém zákazníka upozorní a objednávku neodešle.

Pro odeslání objednávky nemá zákazník povinnost se registrovat.

Po odeslání objednávky zobrazí systém hlášení o odeslání objednávky a zákazník obdrží na e-mailovou adresu, kterou uvede na objednávce, potvrzení objednávky ve formě „kopie“ objednávky.

4. Platební podmínky

Objednané zboží uhradí zákazník při převzetí zboží, případně před dodáním zboží, dle dohody s prodejcem. Požadovaný způsob platby uvede zákazník v objednávce. Na platbu vystaví prodejce zákazníkovi platební doklad a předá jej se zbožím, nebo jej zašle zákazníkovi před dodáním zboží, případně po dodání zboží zákazníkovi. Platby platebními kartami nejsou možné.

5. Dodací podmínky

Ceny uvedené v e-shopu nezahrnují přepravné. Cena přepravy je závislá na formě přepravy, kterou zákazník uvede v objednávce, dle typu zboží a objemu objednávky, dále na dohodě mezi prodejcem a zákazníkem. Zákazník může rovněž objednané zboží odebrat na vlastní náklady ve skladu prodejce nebo výrobce po předešlé dohodě s prodejcem. Požadavek na vlastní odběr uvede zákazník v objednávce.

6. Storno objednávky - vrácení zboží

Zákazník může kdykoliv ve lhůtě 14 dnů po obdržení zboží zboží vrátit bez udání důvodu. Vrácení zboží je možné po předešlé dohodě s prodejcem, nepoškozené, nejlépe v originálním balení, případně balení obdobném originálnímu balení. Náklady na vrácení zboží hradí zákazník, formu a postup vrácení zboží dohodne zákazník s prodejcem. V případě, že k vrácení zboží dojde po jeho uhrazení zákazníkem, vrátí prodejce kupní cenu zákazníkovi nejpozději do 14 dnů od přijetí vráceného zboží.

7. Záruční podmínky, reklamce

Záruka za jakost dodaného zboží je poskytována v délce 48 měsíců ode dne převzetí zboží zákazníkem. Záruka se vztahuje na vady, které vznikly výrobní nebo konstrukční vadou výrobku nebo jeho komponentu, při používání výrobku v souladu s návodem k použití výrobku. Do záruky je možné rovněž zahrnout vady dodávky ve smyslu poškození výrobků při přepravě, nebo neúplnosti dodávky v případě, že přepravu zajišťoval prodejce nebo výrobce, a vady oznámí zákazník písemně nejpozději do 3 dnů od převzetí zboží.

Reklamace je možné přijímat pouze písemně, s uvedením typu výrobku a popisem vady. Reklamaci vyřídí prodejce nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace, lhůta a způsob vyřízení reklamace je předmětem dohody mezi zákazníkem a prodejcem.

8. Ochrana osobních údajů

POLAK CZ s.r.o. je zavázána k ochraně a zabezpečení vašich osobních údajů. Užíváme množství různých zabezpečovacích technologií a postupů k tomu, abychom ochránili vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, užitím nebo zpřístupněním. POLAK CZ s.r.o. neprodá ani žádným způsobem nepronajme vaše osobní údaje nikomu jinému.

Jak prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího je popsáno v sekci Informace o zpracování osobních údajů.

 

V Opatově dne 1.7.2007

POLAK CZ s.r.o.