Politika jakosti

Vedení společnosti stanovilo následující klíčové priority a politiku systému managementu jakosti pro trvale udržitelný rozvoj společnosti v oblasti návrhu, výroby dílenského a šatnového kovového nábytku, kovových montovaných hal, zámečnické výroby na zakázku.

Priorita A Priorita B
Spokojený zákazník Minimální vliv činností na životní prostředí
  1. Aktivní respektování stanovených priorit všemi zaměstnanci
  2. Trvalé zvyšování kvalifikace a personální rozvoj zaměstnanců
  3. Neustálé zlepšování pracovních podmínek
  4. Pravidelné stanovování a přezkoumávání cílů a cílových hodnot SM
  5. Plnění požadavků platných zákonů a nařízení a požadavků ostatních zainteresovaných stran
  6. Aktivní prevence znečišťování životního prostředí
  7. Osobní angažovanost a odpovědnost vedení firmy za pravidelné hodnocení, monitorování, přezkoumávání a trvalé zlepšování procesů systému řízení pro zajištění maximální efektivity systému managementu jakosti


V Opatově dne 18.1.2008

Petr Polák, jednatel společnosti