Uzavírka příjezdové komunikace

Uzavírka místní komunikace, přístup k firmě POLAK CZ

Z důvodu celkové rekonstrukce a rozšíření bude místní komunikace od Opatovské hospody k POLAK CZ uzavřena.

Uzavírka bude platná pro veškerou dopravu.

 

Termín uzavírky:

3.dubna – 31. července 2017

Dočasné náhradní přístupové komunikace:

Cyklisté a pěší

směrem od Opatovské hospody po soukromé komunikaci kolem firmy Vlabo a Farmy Opatov k POLAK CZ.

Osobní a nákladní vozidla

ze silnice I. třídy č. 43 z křižovatky u Opatovce po silnici III.třídy směrem na Dětřichov, v polovině trasy odbočkou do leva po místní obecní komunikaci k firmě POLAK CZ.

Průjezd obecní komunikací bude z důvodů její malé šířky řízen semafory.